ASZTALFŐ PROGRAM - PROGRAMM HERRENTISCH

Legfelsőbb cél:

A fenntartható vidékfejlesztés eszközeivel egy átjárható, közös kínálatot, hasonló minőségű szolgáltatásokat nyújtó natúrpark háromszög, turisztikai mikrotérség létrehozása. Mely a közös természeti és kulturális vonzerőkön és az egyenrangú partnerségen alapszik. A Az Asztalfő/Urak asztala egy kedvelt kirándulóhely a Soproni-hegység szívében. Régi időkben itt találkoztak Sopron, Szikra, Lakompak és Fraknónádasd urai évente egyszer a határszemlék alkalmával. Ma is egy kőasztal található itt, mely utal a múltra és hagyományra, mely jelképesen és valóságosan is összeköti a Lánzséri hegyek -Rozália és Soproni-hegység Natúrparkokat. Az asztal a közös étkezések, baráti beszélgetések, sikeres találkozók helye volt a történelemben és válik ismét a natúrparkok együttműködésének eredményeképpen.

Az együttműködés célja, hogy a natúrpark háromszög turizmusa a térség vállalkozóinak hosszútávon megélhetést nyújtson és fokozza a versenyképességet.

letölthető Dokumentumok

Letöltés

Asztalfő Projekt - Fejlesztési terv

PDF

Asztalfő Projekt - Záró tanulmány

PDF

Részcélok:

• átjárhatóság fejlesztése
• természetvédelem összehangolása
• tájfenntartó gazdálkodás fejlesztése
• turisztikai infrastruktúra fejlesztése
• marketing együttműködés
• „Urak asztala” irányító team létrehozása
• attrakciófejlesztés (rendezvények, Green Way)

Feladatok:

• Érintett szereplők bevonása
• Együttműködési készség fejlesztése- munkacsoportok résztémákra
• Programdokumentum elkészítése -
• Kommunikáció
• Szervezetfejlesztés

Projektötlet és kidolgozás: Taschner Tamás

VÉGREHAJTÁS

1. Nyitókonferencia - az érintett szereplők részvételi hajlandóságának stimulálása, a politika bevezetése, a projekt bemutatása, a munkacsoportok megalakítása. I. hónap - munkacsoportok: zene-kultúra, turizmus, marketing, 50-50% magyar, osztrák részvétellel, maximum 10 fő/csoport.. A nyitókonferencia 50 fővel, Ágfalván kerül megrendezésre, két nyelven, mely büfével zárul. 2007. június 15-én lezajlott a Hotel Vadvirágban.
Költségek-szolgáltatási komponens: előadói díjak, terembérlet-technika, büfé.

2. Szakértők kiválasztása és megbízása - szolgáltatási komponens. II. hónap - szakértők megbízásába beletartozik a tolmácsolás, nyomtatás, kiadványkészítés.

3. Munkacsoportülések - a közös és eltérő érdekek feltárása, ágazati jövőkép meghatározása, a jövőműhely módszerrel. II-IV. hónap. A munkacsoportüléseket a szakértők vezetik, jelenléti ív és emlékeztetőkészül két nyelven. Egy csoport legalább 3 ülést tart, melynek feltételeit a partnerek biztosítják.

4. Szakértői munka: field research, desk research III. - VII. Eddigi tapasztalatok és tudások összegyűjtése, szintézise. A szakértők - kutatási jelentést készítenek két nyelven, legalább 50 A/4 oldal terjedelemben.

5. Szakértői munka értékelése - fókuszcsoporttal és a munkacsoportokkal - VIII-IX hónap

6. Zárókonferencia - projektlezárás- a natúrpark fejlesztési program bemutatása, ehhez kötődik a program 10-10 magyar, német nyelvű kiadványa, legalább 50 A/4 oldal terjedelemben és egy vezető összefoglaló 100 példányban, A/5 terjedelemben, 10 oldal. A konferencián a szakértők bemutatják a program eredményeit, majd zárónyilatkozat készül, melyet aláírnak a résztvevők. Tervezett időpont: november vége. Tervezett vendégek: Firtl Mátyás ogy. képviselő, Dr. Fodor Tamás polgármester, előadók: Dr. Szemrédi József , Gerhard Schlögl, Kurt Grafl, Taschner Tamás szakértők.
A konferencia büfével zárul. Költségek: terembérlet, előadói díjak, büfé 100 főre.
A zárótanulmány a következő kérdésekre ad választ:
A natúrpark régió kulturális-turisztikai potenciálja, az együttműködések formális keretei, közös és egyéni fejlesztési célok, tervek, a közös célok megvalósításának mikéntje, az egyéni célok összehangolása - érdekütközések elsimítása. A határon átnyúló natúrpark régió továbbfejlesztésének személyi, szervezeti, infrastrukturális feltételei, a régió közös marketingje, a szervezeti erőforrások szinergiájának elérése.


A NATÚRPARK EGYESÜLETRŐL

A Natúrpark fenntartója hazai és nemzetközi példák alapján a Soproni-hegység Natúrparkért Egyesület.

Az egyesület tagjai:

TAEG Rt, Dr. Jámbor Lászó
Soproni Erdőkért Alapítvány elnök. Dr. Lakatos Ferenc
Castanea Egyesület Szabó Miklós
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képv. Sass László
Harka Község Önkormányzata Szabó Károly polgármester
Ágfalva Község Gaál István polgármester
Vadon Lovas Klub Ágfalván Vadon László
Hotel Lövér – a Danubius Rt. soporin szállodája www.danubius.com
Hotel Szieszta – szálloda a Löverekben www.hotelszieszta.hu
Natura Bt. természetjárással, madármegfigyeléssel fogalkozó vállalkozás www.na-tura.hu
Scarbantia Társaság – Sopron ókori múltjával foglalkozó egyesület
Moha Muck pihenőház Soproin-hegység – www.moha-muck.hu

A Fertő-Hanság Nemzeti Park nem lépett be a natúrparkba, hivatalos képviselője Kozák Gábor viszont állandó meghívottja tanácskozási joggal az egyesületi tanácskozásoknak.

Az egyesület elnöke Vadon László, akit 2006. márciusban választottak meg 4 évre elnöknek.

Célok:

• a Soproni-hegység Natúrpark és a hozzá kapcsolódó létesítményekre vonatkozó elképzelések kidolgozása, egyeztetése, ezek megvalósításában való közös együttműködés,
• az Soproni-hegység Natúrpark létrejöttével kapcsolatos beruházások bonyolítása és azt követően a natúrpark által történő működtetése,
• a Soproni hegységbeli települések természeti és épített környezetének idegenforgalmának, gazdaságának összehangolt fejlesztése,
• a natúrpark területén a környezet- és természetvédelmi nevelési és oktatási célkitűzések megvalósítása
• továbbá, az országhatáron átnyúló együttműködés keretei között az ausztriai Lánzséri Natúrparkkal való folyamatos és szoros kapcsolattartás, a fejlesztés és működtetés összehangolása, hosszú távon pedig a két natúrpark egyesítése.